HUKUKİ DESTEK HİZMETLERİ

Ana Sayfa  /  HUKUKİ DESTEK

HUKUKİ DESTEK HİZMETLERİ

* Site & Apartman & İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durum ve hallerde yönetim planında hüküm bulunmayan durumlarda,
* Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,
* Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin takibi
* Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması
* Hizmet veren Personel & personellere ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması
* Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması×