HİZMET PLANLAMA

Ana Sayfa  /  HİZMET PLANIMIZ

                   DAFEL PROFESYONEL SİTE & APARTMAN YÖNETİMİ                                                                                                       HİZMET PLANI                      
     1- Apartmanınız Siteniz 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, hukuka uygun, şeffaf ve güvenilir bir şekilde profesyonel bir anlayış ile yönetilir.
     2- Firmamız, bütün iş/işlem/hareket ve alımlarını denetim kurulu veya kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirir.  
     3- Kesinleşmiş işletme projesi yoksa firmamızca yeni bir proje hazırlanarak kat maliklerine imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ edilir ve süresi içinde kesinleşen proje doğrultusunda uygulama yapılır,  
      4- Apartman Site adına bankada hesap açılır ve bütün tahsilat, alacaklar banka hesabında toplanır. Elden aidat toplanmaz, isteyen daireler kredi kartları ile aidat ödeyebilirler. Yapılacak olan tüm işler apartman site adına açılan bu banka hesabı kullanılarak ödenir.  
      5- Ödemelerinde titiz davranmayan borçlular hakkında Firmamız tarafından verilen süre sonunda derhal yasal işlem başlatır ve sonuçlandırılır.   
      6- Firmamızın muhasebe birimi tarafından tüm gelir gider durumları haftalık olarak bilgisayara işlenir. Apartman Site üyeleri www.dafel.com.tr adresi üzerinden kendilerine özel olarak ulaştırılan ŞİFRE ile her an hesapları kontrol edebilirler ve sistem üzerinden kredi kartları ile aidatlarını ödeyebilirler.  
      7- Çalışanların sigorta işlemleri, bordroları, yıllık izinleri, aylık sgk bildirimleri vb. tüm resmi evrak ve dokümanlar firmamız muhasebecisi tarafından yürütülüp, Mali Müşavir tarafından denetlenir.
       8- Çalışan personelin çalışma alanları ile ilgili sözleşme ve talimatlar düzenlenerek işin temiz ve düzgün yapılması sağlanır ve rutin kontroller yapılır.  
       9- Ortak alanlardaki Elektrik, Merdiven Otomatiği, Doğalgaz, Su vb. ödemeleri banka hesabına verilecek otomatik ödeme ile gününde ödenir,  
    

 *** Firmamız, apartman site adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz,

×