İŞ & İŞLEYİŞ PLANI

Ana Sayfa  /  İŞ & İŞLEYİŞ PLANI

                        DAFEL PROFESYONEL SİTE & APARTMAN YÖNETİMİ                                                                                                 İŞ VE İŞLEYİŞ PLANI  

GENEL YÖNETİM
* Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması,
* Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
* Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
* İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
* Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,


BÜTÇE YÖNETİMİ
* Aidatların banka hesapları yoluyla tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)
* Binanın yönetimiyle ilgili ( ortak alanlar kullanım hizmetleri) ödemelerin yapılması,
* Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
* Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,
* Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması,  

PERSONEL YÖNETİMİ
* Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
* Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
* Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
* Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,
* Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb.


TEKNİK YÖNETİM
* Asansörlerin bakımının takip edilmesi,
* Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması,
* Havuz / Bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
* Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
* Yangın tüplerinin dolumu,


TEMİZLİK YÖNETİMİ
* Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi,
* Daire servis ve çöp düzeninin planlanması,

×